Szolgáltatásaink

Társasházkezelés:

A társaság fő tevékenysége, a főváros több kerületében, valamint agglomerációjában dolgozik. A kezelt házak között régi építésű, privatizált társasházak és új, modern lakóparkok egyaránt megtalálhatók.

A társasházak könyvelését társasházkezelői programmal regisztrált mérlegképes könyvelő végzi.

Az előforduló meghibásodások javítására megfelelő, több éves együttműködéssel kialakult vállalkozói szakembergárda áll rendelkezésre, akik a hiba elhárítását a bejelentéstől számított 24 órán belül megkezdik.

A közös képviselő feladatköre

 1. A társasház közös képviseletének ellátása, számla kezelése (nyitása). Az állandó fizetési kötelezettségek (közüzemi számlák) ellenőrzése, határidőben történő kifizetése. A teljesítések elektronikus banki átutalással történnek, a bank által telepített terminálon.

 2. A közgyűlések közötti időszakban a képviseleti jogkör ellátása, intézkedés mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe.

 3. A közgyűlés határozatainak, döntéseinek végrehajtása, beszámolási kötelezettséggel.

 4. A kezelő kezdeményezi a közgyűlés összehívását olyan esetekben, ha a társasház működésében zavarok keletkeznek, ill. olyan esetekben, amikor az indokolt üzemeltetési, vagy javítási feladatok ellátását felhatalmazás, vagy pénzhiány akadályozza.

 5. Pontos nyilvántartás vezetése a kizárólagos tulajdonrészek tulajdonosairól és használóiról.

 6. Éves gazdálkodási terv készítése (kiadások-bevételek tervezése), melyet a számvizsgáló bizottsággal történt egyeztetést követően a közgyűlés elé terjeszt.

 7. Éves beszámoló összeállítása, közgyűlés elé terjesztése az számvizsgáló bizottság ellenőrzése után.

 8. Közgyűlés megszervezése minden év május 31-ig: kiértesítés, jegyzőkönyvvezetés, döntések szavazásra bocsátása, intézkedési eljárás elfogadtatása a nem fizetőkkel szemben, hátralékok hatékony behajtása..

 9. A tulajdonosok kiértesítése a fizetendő üzemeltetési, felújítási költségekről.

 10. Bevételekről kiadásról pontos, naprakész nyilvántartás vezetése, a tulajdonosoknak betekintés biztosítása. A könyvelés társasházak könyvelésére készült számítógépes programmal történik.

 11. Megszavazott felújítási munkák bekért árajánlatok alapján, szakmai javaslattal a tulajdonosok elé terjesztése. A tulajdonosi döntést követően a munka megrendelésre, műszaki ellenőrzése (műszaki ellenőri jogosultsággal), hiánytalan átvétele. Pályázati lehetőségek figyelése, közgyűlési felhatalmazás alapján pályázati dokumentáció összeállítása, benyújtása, pályázat lebonyolítása.

 12. A közös képviselő gondoskodik az épületek műszaki berendezéseinek folyamatos karbantartásáról: lift, tűzjelző és oltó berendezések, gépkocsi behajtó kapu, kazánok stb., valamint a takarítási, kertészeti munkák elvégzéséről és ellenőrzéséről.

Referenciák

A társaság által kezelt albetétek száma 1.500 – 2.000 darab

A kezelt társasházak közül néhány jellemző műszaki megoldású:

 • Dunakeszi, Dunapark lakópark 133 lakás, négy lift, lakásonkénti hőmennyiségmérő
 • Budapest, XIII. kerület Frangepán utcai társasház: 58 lakás, egy lift, lakásonkénti hőmennyiségmérő, teremgarázs
 • Budapest, IV. Megyer lakópark 4 épület 229 lakás, egyedi fűtés, teremgarázs
 • Budapest IV. kerület Reviczky utca un. Izzó lakótelep, 60 lakás 16 garázs

Pályázatkészítés, bonyolítás

Minisztérium vagy önkormányzat által kiírt vissza nem térítendő támogatású, energia-megtakarítást eredményező lakáspályázatok elkészítése:

A pályázati dokumentáció összeállítása a szükséges szakértői anyagokkal, tervekkel, energia megtakarítási számításokkal együtt, a pályázatok benyújtása, bonyolítása, támogatási szerződések összeállítása, a kivitelezés műszaki ellenőrzése, műszaki átvétele, beszámoló elkészítése, kapcsolattartás a minisztériummal.

 • Az lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása Homlokzatok, födémek hőszigetelése, nyílászárók cseréje, liftek, gépészeti rendszerek és elektromos vezetékek felújítása.
 • Gyűjtőkémények (termoforkémények) felújítása pályázatok.
 • Távfűtéses lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerűsítése.